Logo Perspect Betonbeheer
 

HOME

|

NIEUWS

|

BETONBEHEER

|

CONTACT

 
 
 

INDUSTRIEVLOEREN

|

BEDRIJFSVLOEREN

|

BETONREPARATIE

|

VLOER RENOVATIE

|

REFERENTIES

 
 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Perspect Betonbeheer. Perspect Betonbeheer is een werkmaatschappij van Perspect Contracting & Services B.V. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Perspect Betonbeheer kan onderhavige gebruiksvoorwaarden wijzigen. U bent dan gehouden aan deze wijzigingen.

Disclaimer

Perspect Betonbeheer sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade van welke aard dan ook, die volgt of verband houdt met het gebruik van deze website of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie van deze website is afkomstig van Perspect Betonbeheer of derden. Hoewel bij samenstellen en onderhouden van deze website zeer zorgvuldig wordt gewerkt, kan Perspect Betonbeheer niet instaan voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Derhalve aanvaardt Perspect Betonbeheer geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolledigheden en minder recente informatie. Perspect Betonbeheer kan evenmin garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van onvolkomenheden. Perspect Betonbeheer kan evenmin instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Privacy

Perspect Betonbeheer zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerken. Alle persoonsgegevens aan Perspect Betonbeheer verstrekt worden als vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraagformulier). Perspect Betonbeheer geeft derden alleen inzage in persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting zou bestaan of indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het openbaar maken van uw gegevens. U hebt te allen tijden inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze door middel van een schriftelijk verzoek laten wijzigen of verwijderen. Perspect Betonbeheer verzamelt statistische informatie over bezoeken aan de website. Deze gegevens worden gebruikt om te zien hoeveel bezoekers de website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het meest worden bezocht, etc. Op deze manier kan Perspect Betonbeheer de dienstverlening via de website verbeteren. Het statistiekprogramma verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

Schakel Google Analytics uit

Cookies

Perspect Betonbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat als klein bestandje op je computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor de computer en je kunt ze zelf op ieder moment via de browser verwijderen. U kunt dit echter alleen zelf doen, aangezien de cookies op uw computer opgeslagen zijn. Het verwijderen van de cookies kan echter wel het functioneren van de website negatief aantasten. Perspect Betonbeheer gebruikt cookies om de dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van de website. Perspect Betonbeheer plaatst verder cookies op uw computer, smartphone of ander apparaat om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Auteursrechten

Alle informatie op deze website – waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, grafisch materiaal en logo’s – zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is dan ook niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie. Perspect Betonbeheer heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Ingezonden materiaal

Auteurs van ingezonden gegevens behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materieel te publiceren op de website en op te slaan in (elektronische) databanken en ander bestanden, zonder een vergoeding verschuldigd te zijn. Perspect Betonbeheer behoudt zich het recht voor materiaal te verwijderen, in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Perspect Betonbeheer zal bij publicatie een bronvermelding opnemen.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en bronnen die onderhouden worden door derde(n). Perspect Betonbeheer biedt deze links aan als service. Perspect Betonbeheer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daar beschikbare informatie, geleverde zaken en diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en bronnen. Voorts is Perspect Betonbeheer niet aansprakelijk voor eventuele virussen of ander zaken met een schadelijk karakter op de websites en bronnen die via de links bereikbaar zijn.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met Perspect Betonbeheer die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Perspect Betonbeheer voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere Nederlandse rechter te onderwerpen die naar de normale regelen bevoegd is.

 
 

ADRES


Planckstraat 53
3316 GS Dordrecht
Nederland

P +31 (0) 78 303 19 22
M +31 (0) 6 34 94 47 04
E info@betonbeheer.nl

IBAN: NL80INGB0009189039
BIC: INGBNL2A

BTW: NL81.05.41.518.B02
KvK: 24330431


REFERENTIES


MASTERTOP 1325 LINORENO IDEAAL VOOR VLOERRENOVATIE

Kantine voorzien van MasterTop 1325 Linoreno

Linoleum op de vloer? Renovatie bedrijfsvloer met MasterTop 1325 Linoreno scheelt tijd en geld. Resultaat vloer renovatie? Een sterke, stille en duurzame vloer.

 

VLOER RENOVATIE BELGI: IN 10 DAGEN COMPLEET GERENOVEERD

Sloopwerk soms onderdeel vloer renovatie

Omvangrijke vloer renovatie in België. In 10 dagen 624 m2 ondergrond slopen, wapening + nieuwe betonvloer plaatsen en Ucrete UD200 industrievloer opleveren.

 

RVS AFVOERGOOT EN UCRETE VLOER DUURZAME OPLOSSING

RVS afvoergoot in strakke Ucrete vloer

Hygiënische RVS afvoergoot in ijzersterke Ucrete vloer geleverd. Zowel vloer op afschot aangebracht, RVS afvoergoten gesteld en Ucrete industrievloer geplaatst.

 

BEDRIJFSVLOEREN

INDUSTRIEVLOEREN

VLOER RENOVATIE

BETONREPARATIE

SOORTEN VLOEREN

ANTISLIP VLOER

RVS AFVOERGOTEN

UCRETE VLOER

NIEUWS

CONTACT

DOWNLOADS

ALGEMENE VOORWAARDEN

DISCLAIMER

SITEMAP

COOKIES UITSCHAKELEN

Iso 9001VCA**
 
 

Perspect Betonbeheer is onderdeel van Perspect Contracting & Services